Usluge

 

Almond Group d.o.o. obavlja poslove posredovanja za sve vrste osiguranja, životna i neživotna.

Imamo potpisane ugovore sa svim relevantnim osiguravajućim društvima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.

Društvo za posredovanje u osiguranju Almond Group d.o.o. svojim klijentima:

 • obezbeđuje najpovoljnije uslove i cenu osiguranja na tržištu
 • priprema zahteve za ponude osiguranja
 • predlaže odgovarajuće osiguravajuće pokriće
 • pribavlja ponude od društava za osiguranje
 • obrazlaže date savete u vezi predloženog ugovora o osiguranju
 • proverava sadržinu polise
 • učestvuje u aktivnostima prijave štete i ostvarivanja prava na naknadu štete
 • prati izvršenje ugovora o osiguranju
 • predlaže izmene zaključenog ugovora o osiguranju u cilju veće sigurnosti i zaštite klijenta
 • prati isteke i obnovu polisa
 • smanjuje administrativne poslove u vezi osiguranja i obezbeđuje dodatno slobodno vreme za zaposlene kod klijenta
 • prati promene na tržištu osiguranja i o bitnim činjenicama obaveštava klijenta

Vrste osiguranja

Životna osiguranja

Mešovito osiguranje

Osiguranje u slučaju težih bolesti

Štedno osiguranje

Riziko osiguranje

Neživotna osiguranja

Osiguranje imovine

Osiguranje u slučaju nezgode

Osiguranje u slučaju težih bolesti i hirurških intervencija

Kasko osiguranje

Osiguranje useva i plodova

Osiguranje životinja

Privatno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje

Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti

Osiguranje transporta

Osiguranje potraživanja

5 + 11 =

Želite najbolju ponudu?

Pišite nam ili nas pozovite

Adresa

Trg Marije Trandafil 14
21000 Novi Sad, Vojvodina

}

Radno vreme:

radnim danima 9:00 - 17:00