Posredovanje u osiguranju

Nudimo najpovoljnije uslove!
Besplatno ćemo za vas izračunati cenu polise i dostaviti ponude u najkraćem roku.

Uradite procenu

Almond Group d.o.o. obavlja poslove posredovanja za sve vrste osiguranja, životna i neživotna.

Posebno smo ponosni na ostvarene rezultate u osiguravanju useva, plodova, i životinja.

Kasko osiguranje vozila

Kasko polisom ste osigurani gde god da idete, u slučaju:

 • saobraćajne nezgode, pada ili udara predmeta, pada vazdušne letelice
 • požara, udara groma ili eksplozije
 • oluje, grada, Snežne lavine, snega i leda
 • manifestacija i demonstracija
 • zemljotresa, poplava, bujica ili visokih vodostaja

Osiguranje imovine

Osigurajte Vašu imovinu, budite sigurni i spavajte bezbrižno.

Životno osiguranje

Osećaj sigurnosti je jedna od najvažnijih potreba svakog od nas. Polisa životnog osiguranja upravo pruža tu sigurnost, jer polisom u isto vreme štitimo najvažnije – ŽIVOT, i pravimo plan dugoročne štednje za sigurnu i izvesnu budućnost.

Osiguranja
za budućnost Vaše dece

Počnite da plaćate osiguranje na vreme kako biste imali sredstva kada to bude bilo najpotrebnije.

Putno osiguranje

Da Vam nepredviđeni događaji ne pokvare putovanje.

Posetite nas

Trg Marije Trandafil 14
21 000 Novi Sad, Vojvodina

Pozovite

+381 (0)21 301 40 44

Pišite nam

office@almond.co.rs

Almond Group d.o.o.

 Radimo u interesu klijenta, budućeg ugovarača osiguranja, tako što obezbeđujemo najoptimalnije osiguravajuće pokriće. Obavljamo za vas pripremne radnje radi zaključenja ugovora o osiguranju, uz poseban akcenat na pružanje pomoći i savetovanje u obradi šteta.

Vrste osiguranja

Životna osiguranja
 • Mešovito osiguranje
 • Osiguranje u slučaju težih bolesti
 • Štedno osiguranje
 • Riziko osiguranje
Neživotna osiguranja
 • Osiguranje imovine
 • Osiguranje u slučaju nezgode
 • Osiguranje u slučaju težih bolesti i hirurških intervencija
 • Kasko osiguranje
 • Osiguranje useva i plodova
 • Osiguranje životinja
 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti
 • Osiguranje transporta
 • Osiguranje potraživanja

Da se uvek

osećate sigurno

Almond Group d.o.o.

Naši verni
partneri

Društvo za posredovanje u osiguranju Almond group d.o.o. ima potpisane ugovore sa svim relevantnim osiguravajućim društvima koja posluju na teritoriji Republike Srbije.

6 + 13 =

Želite najbolju ponudu?

Pišite nam ili nas pozovite

Adresa

Trg Marije Trandafil 14
21000 Novi Sad, Vojvodina

}

Radno vreme:

radnim danima 9:00 - 17:00